Shuker Single Cut 5 String

£2,500.00

Amazing Buck Eye Burl custom Shuker 5 string single cut Nut width: 46mm String spacing: 20mm Scale length: 34" Weight: 3.9kg